Węgrzyniak, W. (2018) „Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie So 3,18”, Collectanea Theologica, 87(4), s. 91–105. doi: 10.21697/ct.2017.87.4.04.