Majewski, M. (2018) „Biblia i nauka. Siedem refleksji inspirowanych myślą ks. Michała Hellera”, Collectanea Theologica, 88(1), s. 91–139. doi: 10.21697/ct.2018.88.1.05.