Pilarczyk, K. (2018) „Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań Całunu Turyńskiego i ich popularyzacji”, Collectanea Theologica, 88(2), s. 17-63. doi: 10.21697/ct.2018.88.2.02.