Pogoda-Kołodziejak, A. (2018) „Rola Kościoła w europejskim kryzysie pokoju według Josepha Ratzingera”, Collectanea Theologica, 88(2), s. 81-92. doi: 10.21697/ct.2018.88.2.04.