Parchem, M. (2019) „Księga Rodzaju 12–50 w Qumran: interpretacja opowiadań o patriarchach w wybranych tekstach z Pustyni Judzkiej”, Collectanea Theologica, 88(4), s. 139-162. doi: 10.21697/ct.2018.88.4.06.