Kuśmirek, A. (2019) „Błogosławieństwo Jakuba (Rdz 49,1-28) w interpretacji targumicznej”, Collectanea Theologica, 88(4), s. 163-190. doi: 10.21697/ct.2018.88.4.07.