Chrostowski, W. (2019) „Ks. Roman BARTNICKI, Jezus w drodze do śmierci i zmartwycbwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27 – 16,20. Część I: Mk 8,27 – 13,37, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, ss. 606.”, Collectanea Theologica, 88(4), s. 225-229. doi: 10.21697/ct.2018.88.4.12.