Dziuba, A. F. (2019) „Waldemar CHROSTOWSKI, Kiedy Bóg płacze… oraz inne studia, Rozprawy i Studia Biblijne 50, Oficyna Wydawnicza «Vocatio», Warszawa 2018, ss. 625.”, Collectanea Theologica, 88(4), s. 230-233. doi: 10.21697/ct.2018.88.4.13.