Sakowicz, E. (2019) „Ks. Marek TATAR, Elementy duchowości ekumenicznej. The Elements of Ecumenical Spirituality, Wydawnictwo «Bernardinum», Pelplin 2018, ss. 265.”, Collectanea Theologica, 88(4), s. 233-238. doi: 10.21697/ct.2018.88.4.14.