Czyżewski, B. (2019) „Wolność i łaska w nauce Marka Eremity”, Collectanea Theologica, 89(1), s. 75-88. doi: 10.21697/ct.2019.89.1.05.