Mickiewicz, F. (2019) „Działalność misjonarska św. Piotra poza Palestyną w świetle literatury nowotestamentowej”, Collectanea Theologica, 89(3), s. 85-109. doi: 10.21697/ct.2019.89.3.03.