Regiewicz, A. (2019) „Kerygmat w mieście. Religijny performance czy heideggerowskie wydarzenie?”, Collectanea Theologica, 89(3), s. 137-159. doi: 10.21697/ct.2019.89.3.05.