Chrostowski, W. (2019) „«Studia Włocławskie», T. 21, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek 2019, ss. 784.”, Collectanea Theologica, 89(3), s. 271-274. doi: 10.21697/ct.2019.89.3.10.