Sakowicz (ed.), E. (2016) „Biuletyn misjologiczno-religioznawczy”, Collectanea Theologica, 86(1), s. 137-176. doi: 10.21697/ct.2016.86.1.07.