Knut, T. (2016) „Psalm 1 jako zachęta do czytania i studiowania Pisma Świętego”, Collectanea Theologica, 86(2), s. 51–68. doi: 10.21697/ct.2016.86.2.02.