Chrostowski, W. (2016) „Sylwia SURDYKOWSKA (red.), Orientalistyka. Rozważania o nauce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 206.”, Collectanea Theologica, 86(2), s. 212-215. doi: 10.21697/ct.2016.86.2.12.