[1]
F. Mickiewicz, „Działalność misjonarska św. Piotra poza Palestyną w świetle literatury nowotestamentowej”, ct, t. 89, nr 3, s. 85-109, paź. 2019.