[1]
W. Chrostowski, „«Studia Włocławskie», T. 21, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek 2019, ss. 784.”, ct, t. 89, nr 3, s. 271-274, paź. 2019.