[1]
E. Sakowicz (ed.), „Biuletyn misjologiczno-religioznawczy”, ct, t. 86, nr 1, s. 137-176, lis. 2016.