[1]
T. Knut, „Psalm 1 jako zachęta do czytania i studiowania Pisma Świętego”, ct, t. 86, nr 2, s. 51–68, grudz. 2016.