[1]
W. Chrostowski, „Sylwia SURDYKOWSKA (red.), Orientalistyka. Rozważania o nauce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 206.”, ct, t. 86, nr 2, s. 212-215, grudz. 2016.