Chrostowski, W. „Asyryjska Diaspora Izraelitów Jako Wyzwanie Dla Biblistyki I Asyriologii”. Collectanea Theologica, T. 86, nr 3, kwiecień 2017, s. 5-26, doi:10.21697/ct.2016.86.3.01.