Marcyński, K. „Stosowanie Metafor Jako Wyraz Kompetencji Komunikacyjnej U Wybranych Pisarzy wczesnochrześcijańskich”. Collectanea Theologica, T. 86, nr 3, kwiecień 2017, s. 147-70, doi:10.21697/ct.2016.86.3.05.