Sakowicz, E. „Jan Paweł II Wobec Konfliktu Zbrojnego Na Bałkanach. Dokumenty Papieskie, wybór I wstęp Sylwia GÓRZNA, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016”. Collectanea Theologica, T. 86, nr 3, kwiecień 2017, s. 248-53, doi:10.21697/ct.2016.86.3.11.