Wilk, R. K. „Czy możliwe było Odkupienie człowieka Bez śmierci krzyżowej Jezusa?”. Collectanea Theologica, T. 87, nr 2, styczeń 2018, s. 37-63, doi:10.21697/ct.2017.87.2.02.