Pilarczyk, K. „Polscy Syndonolodzy. Z dziejów Badań Całunu Turyńskiego I Ich Popularyzacji”. Collectanea Theologica, T. 88, nr 2, listopad 2018, s. 17-63, doi:10.21697/ct.2018.88.2.02.