Pogoda-Kołodziejak, A. „Rola Kościoła W Europejskim Kryzysie Pokoju według Josepha Ratzingera”. Collectanea Theologica, T. 88, nr 2, listopad 2018, s. 81-92, doi:10.21697/ct.2018.88.2.04.