Sakowicz, E. „Szczepan T. PRAŚKIEWICZ OCD, Niebo Karmelu. Święci I błogosławieni Rodziny karmelitańskiej Lub Z Nią związani, Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych – Przemyskie Centrum Kultury I Nauki ZAMEK, Wadowice-Przemyśl 2018, Ss. 200.”. Collectanea Theologica, T. 88, nr 3, luty 2019, s. 223-30, doi:10.21697/ct.2018.88.3.10.