Wajda, A. M. „Metafory zwierzęce W Błogosławieństwie Jakuba (Rdz 49, 1-28)”. Collectanea Theologica, T. 88, nr 4, kwiecień 2019, s. 53-73, doi:10.21697/ct.2018.88.4.03.