Chrostowski, W. „Ks. Roman BARTNICKI, Jezus W Drodze Do śmierci I Zmartwycbwstania. Komentarz Do Ewangelii Marka 8,27 – 16,20. Część I: Mk 8,27 – 13,37, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, Ss. 606.”. Collectanea Theologica, T. 88, nr 4, kwiecień 2019, s. 225-9, doi:10.21697/ct.2018.88.4.12.