Dziuba, A. F. „Waldemar CHROSTOWSKI, Kiedy Bóg płacze… Oraz Inne Studia, Rozprawy I Studia Biblijne 50, Oficyna Wydawnicza «Vocatio», Warszawa 2018, Ss. 625.”. Collectanea Theologica, T. 88, nr 4, kwiecień 2019, s. 230-3, doi:10.21697/ct.2018.88.4.13.