Sakowicz, E. „Ks. Marek TATAR, Elementy duchowości Ekumenicznej. The Elements of Ecumenical Spirituality, Wydawnictwo «Bernardinum», Pelplin 2018, Ss. 265.”. Collectanea Theologica, T. 88, nr 4, kwiecień 2019, s. 233-8, doi:10.21697/ct.2018.88.4.14.