Czyżewski, B. „Wolność I łaska W Nauce Marka Eremity”. Collectanea Theologica, T. 89, nr 1, czerwiec 2019, s. 75-88, doi:10.21697/ct.2019.89.1.05.