Mickiewicz, F. „Działalność Misjonarska św. Piotra Poza Palestyną W świetle Literatury Nowotestamentowej”. Collectanea Theologica, T. 89, nr 3, październik 2019, s. 85-109, doi:10.21697/ct.2019.89.3.03.