Regiewicz, A. „Kerygmat W mieście. Religijny Performance Czy Heideggerowskie Wydarzenie?”. Collectanea Theologica, T. 89, nr 3, październik 2019, s. 137-59, doi:10.21697/ct.2019.89.3.05.