Chrostowski, W. „«Studia Włocławskie», T. 21, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego We Włocławku, Włocławek 2019, Ss. 784.”. Collectanea Theologica, T. 89, nr 3, październik 2019, s. 271-4, doi:10.21697/ct.2019.89.3.10.