Knut, T. „Psalm 1 Jako zachęta Do Czytania I Studiowania Pisma Świętego”. Collectanea Theologica, t. 86, nr 2, grudzień 2016, s. 51-68, doi:10.21697/ct.2016.86.2.02.