Chrostowski, Waldemar. „Asyryjska Diaspora Izraelitów Jako Wyzwanie Dla Biblistyki I Asyriologii”. Collectanea Theologica 86, no. 3 (kwiecień 6, 2017): 5-26. Udostępniono wrzesień 30, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/1372.