Sakowicz, Eugeniusz. „Jan Paweł II Wobec Konfliktu Zbrojnego Na Bałkanach. Dokumenty Papieskie, wybór I wstęp Sylwia GÓRZNA, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016”. Collectanea Theologica 86, no. 3 (kwiecień 6, 2017): 248-253. Udostępniono styczeń 20, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/1382.