Pilarczyk, Krzysztof. „Polscy Syndonolodzy. Z dziejów Badań Całunu Turyńskiego I Ich Popularyzacji”. Collectanea Theologica 88, no. 2 (listopad 22, 2018): 17-63. Udostępniono lipiec 11, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/3026.