Wajda, Anna Maria. „Metafory zwierzęce W Błogosławieństwie Jakuba (Rdz 49, 1-28)”. Collectanea Theologica 88, no. 4 (kwiecień 16, 2019): 53-73. Udostępniono listopad 29, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/3436.