Kuśmirek, Anna. „Błogosławieństwo Jakuba (Rdz 49,1-28) W Interpretacji Targumicznej”. Collectanea Theologica 88, no. 4 (kwiecień 16, 2019): 163-190. Udostępniono sierpień 12, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/3440.