Parzyszek (red.), Czesław. „Biuletyn Teologii Laikatu”. Collectanea Theologica 88, no. 4 (kwiecień 16, 2019): 211-220. Udostępniono kwiecień 2, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/3443.