Chrostowski, Waldemar. „Ks. Roman BARTNICKI, Jezus W Drodze Do śmierci I Zmartwycbwstania. Komentarz Do Ewangelii Marka 8,27 – 16,20. Część I: Mk 8,27 – 13,37, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, Ss. 606.”. Collectanea Theologica 88, no. 4 (kwiecień 16, 2019): 225-229. Udostępniono listopad 27, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/3445.