Mickiewicz, Franciszek. „Działalność Misjonarska św. Piotra Poza Palestyną W świetle Literatury Nowotestamentowej”. Collectanea Theologica 89, no. 3 (październik 1, 2019): 85-109. Udostępniono maj 28, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/3656.