Regiewicz, Adam. „Kerygmat W mieście. Religijny Performance Czy Heideggerowskie Wydarzenie?”. Collectanea Theologica 89, no. 3 (październik 1, 2019): 137-159. Udostępniono maj 28, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/3658.