Chrostowski, Waldemar. „«Studia Włocławskie», T. 21, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego We Włocławku, Włocławek 2019, Ss. 784.”. Collectanea Theologica 89, no. 3 (październik 1, 2019): 271-274. Udostępniono styczeń 20, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/3663.