Autor - szczegóły

Dziuba, Andrzej F.

 • Vol 86, Nr 1 (2016) - Recenzje
  Alberto TREVISIOL (red.), In ascolto dell’America. Popoli, culture, religioni, strade per il futuro. Atti del Convegno Internazionale Pontificia Universita Urabaniana, 7-9 aprile 2014, Collana Misiologia 18, Urbaniana University Press, Roma 2014.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 1 (2016) - Recenzje
  Krzysztof KIETLIŃSKI (red.), Grzech, pokuta i pojednanie. Perspektywa społeczno-moralna, Warszawa 2015.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 4 (2016) - Biuletyny i sprawozdania
  „Chrystus pośród was – nadzieja chwały” (Kol 1,27). 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 4 (2016) - Recenzje
  Johnathan SACHS, Not in God’s Name. Confronting Religious Violence, Schocken Books, New York 2015, ss. X + 305.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 4 (2016) - Recenzje
  Bruno MARTIN, Le bienheureux Gerard, Raymond du Puy et les premieres annees de l’Hopital, Paris 2015, ss. 124.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 87, Nr 2 (2017) - Artykuły
  Szaleństwo chrześcijaństwa: teologia i świadectwo
  Abstrakt  PDF
 • Vol 87, Nr 3 (2017) - Recenzje
  Magdalena PŁOTKA, Joanna PYŁAT, Artur ANDRZEJUK (red.), Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie/Philosophy at the Polish University Abroad, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa-Londyn 2014, ss. 308.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 87, Nr 4 (2017) - Recenzje
  Ks. Marcin SKŁADANOWSKI, Etyka ekumeniczna w warunkach globalizacji. Główne rysy refleksji etycznej i działalności społecznej Światowej Rady Kościołów. Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 221.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 87, Nr 4 (2017) - Recenzje
  H. J. A. SIRE, The Knights of Malta. A Modern Resurrection. Third Millennium, Publishing, London 2016, ss. X + 340.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 1 (2018) - Recenzje
  Ks. Rafał BEDNARCZYK, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, ss. 623.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 1 (2018) - Recenzje
  Bertrand Galimard FlLAVIGNY, Joannici. Historia Zakonu Maltańskiego, tłum. Artur Foryt, Wydawnictwo Astra, Kraków 2017, ss. 368.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 4 (2018) - Recenzje
  Waldemar CHROSTOWSKI, Kiedy Bóg płacze… oraz inne studia, Rozprawy i Studia Biblijne 50, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2018, ss. 625.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 4 (2018) - Recenzje
  Valter GUADAGNO, Cavalieri del Sepolcro. Storia e significati della milizia nell’ordine equestre del santo sepolcro di Gerusalemme, Edizioni Settimo Sigllo, Manocalzati 2017, ss. 302.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 89, Nr 2 (2019) - Biuletyny i sprawozdania
  Zebranie plenarne Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, Rzym, 8-10 XI 2018
  Szczegóły
 • Vol 89, Nr 2 (2019) - Recenzje
  Ks. Paweł Stanisław GAŁUSZKA, Karol Wojtyła i „Humanae vitae”. Wkład arcybiskupa krakowskiego i grupy polskich teologów w encyklikę Pawła VI, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 521.
  Szczegóły