Autor - szczegóły

Chrostowski, Waldemar

 • Vol 85, Nr 4 (2015) - Artykuły
  Tło historyczne i społeczne nauczania proroka Amosa
  Szczegóły  PDF
 • Vol 85, Nr 4 (2015) - Recenzje
  Paolo MERLO, Giuseppe PULCINELLI (red.), Verbum Domini. Studi e commenti sull’Esortazione apostolica postsinodale di Benedetto XVI, Dibattito per il Millenio 19, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011, ss. 507.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 85, Nr 4 (2015) - Recenzje
  Stefan M. ATTARD, Marco PAVAN (red.), „Canterò in eterno le misericordie del Signore” (Sal 89,2). Studi in onore del prof. Gianni Barbiero in occasione del suo settantesimo compleanno, Studia Analecta Biblica 3, Gregorian & Biblical Press, Roma 2015, ss. 430.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 86, Nr 1 (2016) - Recenzje
  Paolo ASOLAN, Il santo viaggio. Appunti di pastorale del pelegrinaggio, Collana Strumenti 16, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 1 (2016) - Recenzje
  We wszystkim Chrystus. O narodzie, Kościele, mediach i rodzinie z Biskupem Stanisławem Stefankiem TChr rozmawia Marzena Nykiel, Wydawnictwo Spes, Łomża 2015.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 2 (2016) - Biuletyny i sprawozdania
  Kwestie terminologiczne w egzegezie biblijnej
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 2 (2016) - Recenzje
  Marian MAŁECKI, Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje Bożogrobców. From Holy Land to Poland. The History of the Order of the Holy Sepulcre, Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie: Zwierzchnictwo w Polsce – Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, 2013, ss. 159.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 2 (2016) - Recenzje
  Sylwia SURDYKOWSKA (red.), Orientalistyka. Rozważania o nauce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 206.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 3 (2016) - Artykuły
  Asyryjska diaspora Izraelitów jako wyzwanie dla biblistyki i asyriologii
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 3 (2016) - Recenzje
  Eugenio ZOLLI, Nazarejczyk, przeł. Artur J. Katolo, Fundacja Instytut Globalizacji, Gliwice 2015
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 3 (2016) - Recenzje
  Ks. Alfred Marek WIERZBICKI, Szeroko otwierał drzwi Kościoła, Gaudium, Lublin 2016
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 4 (2016) - Artykuły
  Chronologia działalności proroka Ozeasza
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 4 (2016) - Recenzje
  Mordechai COGAN, Bound for Exile. Israelites and Judeans under Imperial Yoke. Documents from Assyria and Babylonia, A Carta Handbook, Jerusalem 2013, ss. 192.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 86, Nr 4 (2016) - Recenzje
  Barbara STRZAŁKOWSKA (oprac. i red.), Artefakty czasów biblijnych w Luwrze, Artefakty Czasów Biblijnych 2, Warszawa 2016, ss. 157.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 87, Nr 1 (2017) - Recenzje
  Ks. Rajmund PIETKIEWICZ, Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. V: Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2015, ss. 492.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 87, Nr 1 (2017) - Recenzje
  Peter CALAMATTA, Maltese Plants in the Bible, The Millennium Chapel in Paceville 2016, ss. 193.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 87, Nr 2 (2017) - Biuletyny i sprawozdania
  Rabin dr Byron L. Sherwin (18 II 1946 – 22 V 2015)
  Szczegóły  PDF
 • Vol 87, Nr 2 (2017) - Recenzje
  Isaac KALIMI, Starożytny historyk izraelski. Studium o Kronikarzu, jego epoce, miejscu działalności i dziele, przekł. z angielskiego Małgorzata Wiertlewska, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2016, ss. 215.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 87, Nr 2 (2017) - Recenzje
  Joseph RATZINGER, Głód Boga. Kazania z Pentling, przekł. Paweł Kaźmierczak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 168.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 87, Nr 3 (2017) - Recenzje
  Mordechai COGAN (transl. and accomod.), The Raging Torrent. Historical Inscriptions from Assyria and Babylonia Relating to Ancient Israel, Second Updated and Expanded Edition, A Carta Handbook, Jerusalem 2015, ss. 304.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 87, Nr 3 (2017) - Recenzje
  Pius Czesław BOSAK, Wszystkie miejsca biblijne. Słownik – konkordancja, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2017, Tom 1: A – I, ss. 1308; Tom 2: J – Ż, ss. 1309-2763.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 87, Nr 4 (2017) - Artykuły
  Kontekst historyczny, społeczny i religijny nauczania proroka Sofoniasza
  Abstrakt  PDF
 • Vol 87, Nr 4 (2017) - Recenzje
  Bill T. ARNOLD, Brent A. STRAWN (red.), The World around the Old Testament. The People and Places of the Ancient Near East, Baker Academic, Grand Rapids, MI 2016, ss. XXVIII + 531.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 87, Nr 4 (2017) - Recenzje
  Beata ZBARACHEWICZ, Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 626.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 1 (2018) - Recenzje
  Lester L. GRABBE, Ancient Israel. What Do We Know and How Do We Know It?, Bloomsbury T&T Clark, London 2017, ss. XXII + 365.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 1 (2018) - Recenzje
  Tadeusz ORACKI, Studenci i profesorowie z Prus Krzyżackich, Książęcych i Warmii na Uniwersytecie Krakowskim od XIV do XVIII wieku (Diecezje: pomezańska, sambijska i warmińska), Scientia et Veritas, Gdańsk 2018, ss. 295.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 2 (2018) - Recenzje
  PATRIARCHA BECHARA RAI w rozmowie z Isabelle DILLMANN, W sercu chaosu. Dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie, tłum. Sylwia Filipowicz, Seria „Wyobraźnia Dialogu” nr 9, Święty Wojciech, Poznań 2017, ss. 207.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 2 (2018) - Recenzje
  PAPIEŻ FRANCISZEK, Dominique WOLTON, Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie, tłum. Marek Chojnacki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, ss. 431.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 3 (2018) - Recenzje
  Marcin CHROSTOWSKI, Księga Tobiasza – przypowieść o początkach diaspory Izraelitów w Mezopotamii, Rozprawy i Studia Biblijne 49, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2018, ss. 599.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 3 (2018) - Recenzje
  Adam LINSENBARTH (red.), Atlas biblijny, Instytut Geodezji i Kartografii – Wydawnictwo Bernardinum, Warszawa-Pelpin 2018, ss. 327.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 4 (2018) - Artykuły
  Patriarchowie Izraela – postacie historyczne, legendarne czy eponimy?
  Abstrakt  PDF
 • Vol 88, Nr 4 (2018) - Recenzje
  David J. SHEPHERD, Christopher J. H. WRIGHT, Ezra and Nehemiah, The Two Horizons Old Testament Commentary, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 2018, ss. X + 243.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 88, Nr 4 (2018) - Recenzje
  Ks. Roman BARTNICKI, Jezus w drodze do śmierci i zmartwycbwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27 – 16,20. Część I: Mk 8,27 – 13,37, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, ss. 606.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 89, Nr 1 (2019) - Recenzje
  Nowy Zapawiet. Pierakład z aryginalnaj mowy, Sekcja do Przekładu Tekstów Liturgicznych i Oficjalnych Dokumentów Kościoła przy Komisji Kultu Bożego i Sprawowania Sakramentów Konferencji Biskupów Katolickich w Białorusi, Wydawnictwo „Pro Christo”, Mińsk 2017, ss. 687.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 89, Nr 1 (2019) - Recenzje
  Ewa KUREK, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017, ss. 340.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 89, Nr 1 (2019) - Recenzje
  Umberto ECO, Carlo Maria MARTINI, W co wierzy ten, kto nie wierzy? Dialog epistolarny, przekł. Ireneusz KANIA, Noir sur Blanc, Warszawa 2018, ss. 95.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 89, Nr 2 (2019) - Recenzje
  PAPIEŻ BENEDYKT XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Adwent, red. ks. Andrzej Demitrów, „ORDO et PAX” Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2018, ss. 252.
  Szczegóły
 • Vol 89, Nr 2 (2019) - Recenzje
  Paweł MILCAREK, Tomasz ROWIŃSKI, Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja?, Demart SA, Warszawa 2019, ss. 310.
  Szczegóły