Adamczewski, Bartosz


Collectanea Theologica Tom 85 Nr 4 (2015) - Artykuły
Księga Amosa i listy Pawłowe w Dziejach Apostolskich
Szczegóły PDF

Collectanea Theologica Tom 86 Nr 4 (2016) - Artykuły
Intertekstualna funkcja cytatu z Księgi Ozeasza w Mateuszowej Ewangelii Dzieciństwa
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP